สมัครบัตรเครดิต อนุมัติเร็ว

สมัครผ่านระบบออนไลน์วันนี้ ประโยชน์พิเศษ รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ


★ ทําประกันชีวิตที่ไหนดี ? เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี?
♥ ประเภทของประกันมีกี่ประเภท? ประเภทของประกันมีอะไรบ้าง?
ประกันชีวิตตลอดชีพ : เน้นความคุ้มครองระยะยาว คือจนสิ้นชีวิต หรือไม่เกิน 99 ปี
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา : เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่มีผลตอบแทนภายหลัง
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ : เน้นผลตอบแทนควบคู่ไปกับการคุ้มครอง
ประกันชีวิตแบบบำนาญ : เป็นประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ

ทําประกันชีวิตที่ไหนดี 2018 เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี?

★★★★★ ประกันชีวิตที่ไหนดี ? เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี? ★★★★★

 

ทําประกันชีวิตที่ไหนดี ? เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี?

 ประกันแบบสะสมเงิน

รายละเอียด

 

ทําประกันชีวิตที่ไหนดี ? เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี?

 ประกันสําหรับลูกน้อย มอบความคุ้มครอง รวมทั้ง ทุนการศึกษา

รายละเอียด

 

ทําประกันชีวิตที่ไหนดี ? เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี?

 ทำประกันมะเร็ง คุ้มครองมะเร็ง ทุกระยะ

รายละเอียด

 

ประเภทของประกันมีกี่ประเภท? ประเภทของประกันมีอะไรบ้าง?

สำหรับมือใหม่ควรศึกษาประเภทของประกัน และเลือกทำตามความจำเป็น หรือความต้องการในขณะนั้น โดยประกันชีวิตหลักๆ นั้นมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่

– ประกันชีวิตตลอดชีพ

ประกันชีวิตตลอดชีพ เน้นความคุ้มครองระยะยาว คือจนสิ้นชีวิต หรือไม่เกิน 99 ปี เหมาะสำหรับผู้ไม่เน้นผลตอบแทน แต่จะเน้นเรื่องการคุ้มครองชีวิตมากกว่า

– ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่มีผลตอบแทนภายหลัง เป็นประกันแบบจ่ายทิ้ง เหมาะสำหรับทำไว้เผื่อเหตุไม่คาดฝันต่างๆ เพราะให้การคุ้มครองที่ดีมาก

– ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เน้นผลตอบแทนควบคู่ไปกับการคุ้มครอง เหมาะสำหรับผู้ต้องการออมเงิน มีทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

– ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ มักเป็นการจ่ายเบี้ยจนครบอายุ 55-60 ปี จึงจะเริ่มได้รับเงินจากบริษัทประกัน


สมัครบัตรเครดิต อนุมัติเร็ว

สมัครผ่านระบบออนไลน์วันนี้ ประโยชน์พิเศษ รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ