สมัครบัตรเครดิต อนุมัติเร็ว

สมัครผ่านระบบออนไลน์วันนี้ ประโยชน์พิเศษ รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ


บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกัน  2560 บัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันคืออะไร ♥ อีกประเภทหนึ่งของบัตรเครดิต ที่ผู้ไม่มีรายได้ประจำ สามารถที่จะสมัครใช้บริการได้ ✓ วิธีการสมัครบัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกัน ✓ ข้อดีของบัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกัน

บัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันคืออะไร ? มีวิธีการสมัครยังไงบ้าง

บัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกันคืออะไร ?

บัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน เป็นอีกประเภทหนึ่งของบัตรเครดิต ที่ผู้ไม่มีรายได้ประจำ สามารถที่จะสมัครใช้บริการได้ หลักการง่ายๆ ของบัตรเครดิตประเภทนี้ นั่นก็คือการใช้เงินสดในบัญชีเงินฝาก ทำการค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิต โดยอาจจะได้รับการอนุมัติวงเงินเต็มจำนวนหรือประมาณ 95% ของยอดเงินค้ำ

วิธีการสมัคร บัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

วิธีการสมัครบัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกัน เหมือนกับบัตรเครดิตทั่วไป นั่นคือจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เข้าเกณฑ์ จากนั้นก็ไปยื่นเรื่องของสมัครพร้อมกับเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ (ตามที่ธนาคารจะเรียก) จากนั้นไม่นานคุณก็จะได้รับบัตรเครดิต สำหรับการใช้งานในด้านการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ผ่านบัตรได้เหมือนกับบัตรเครดิตทั่วไป

ข้อดีและจุดเด่นของ บัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

ข้อดีของบัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกัน คุณสามารถสมัครใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีรายได้ตามเกณฑ์ เหมาะสำหรับอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ขาย ผู้ปรกอบการต่างๆ แต่ข้อเสียคือ อาจจะไม่สามารถถอนเงินค้ำประกันออกมาได้ จนกว่าจะทำการยกเลิกบัตรเสียก่อน


สมัครบัตรเครดิต อนุมัติเร็ว

สมัครผ่านระบบออนไลน์วันนี้ ประโยชน์พิเศษ รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ