สมัครบัตรเครดิต อนุมัติเร็ว

สมัครผ่านระบบออนไลน์วันนี้ ประโยชน์พิเศษ รับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ


ทําประกันชีวิตที่ไหนดี 2018 เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี?

ทําประกันชีวิตที่ไหนดี 2018 เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี?

★ ทําประกันชีวิตที่ไหนดี ? เลือกบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุด แบบไหนดี?
♥ ประเภทของประกันมีกี่ประเภท? ประเภทของประกันมีอะไรบ้าง?
ประกันชีวิตตลอดชีพ : เน้นความคุ้มครองระยะยาว คือจนสิ้นชีวิต หรือไม่เกิน 99 ปี
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา : เป็นประกันที่เน้นการคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่มีผลตอบแทนภายหลัง
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ : เน้นผลตอบแทนควบคู่ไปกับการคุ้มครอง
ประกันชีวิตแบบบำนาญ : เป็นประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ